Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to forma organizacyjna posiadająca osobowość prawną, co sprawia, że może ona stanowić stronę w postępowaniu sądowym. Przy tego rodzaju działalności wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania firmy majątkiem jedynie w ograniczony sposób. Działalność tego rodzaju spółek normowana jest przez kodeks spółek handlowych. Spółki te zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.