Spółka jawna

Aby możliwe było zgłoszenie działalności gospodarczej jako spółki jawnej konieczne jest notarialne zawarcie umowy spółki oraz podanie w nazwie nazwiska przynajmniej jednego ze wspólników.

Spółka jawna rejestrowana jest we właściwym terytorialnie oddziale sądu gospodarczego gdzie następuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka jawna nie jest spółką prawa handlowego, jest natomiast drugą co do częstotliwości wyboru form prawnych dla działalności gospodarczej.