Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma pod egidą, której można prowadzić własną działalność, jest ona też najchętniej wybierana przez Polaków. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, że jest ona obwarowana stosunkowo najmniejszą liczbą obowiązków, a jej zamknięcie również nie należy do najtrudniejszych.

Wadą tego rozwiązania jest to, że nie mając osobowości prawnej firma nie może być stroną w procesach prawnych, wówczas zawsze właściciel występuje jako osoba fizyczna.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się w ciągu jednego dnia w Urzędzie miasta lub gminy, gdzie następuje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.